Notícies
newsresidaebarcelona

Els millors col·legis de Barcelona

25 agost 2021
Per a una família l'educació dels seus fills és una de les coses més importants. Tenir un familiar entre l'alumnat dels millors escoles de Barcelona pot suposar una despesa de fins a 10.000 euros, però també un ensenyament diferent, talentosa i innovadora. A Barcelona, segons les dades facilitades pel consistori, 92.287 estudien en centres públics i 127.702 en privats. En Residae Barcelona nosaltres col·laborem amb les millors escoles de la capital catalana.
1. COL·LEGI INTERNACIONAL SEK CATALUNYA

SEK-Catalunya és un dels nou centres que forma part de SEK International Schools. L'oferta educativa contempla totes les etapes, des dels 4 mesos fins als 18 anys. L'escola aposta per l'anglès com a llengua vehicular sense deixar de banda el castellà, el català i altres idiomes com el francès o l'alemany, que poden convertir-se en la quarta llengua dels alumnes.

TIPUS D'ESCOLA: Privat
PREU:
· Nursery: des de 420 euros a l'mes fins a 660 € / mes.
· Educació Infantil: 645 euros a l'mes.
· Educació Primària: des 675 euros a l'mes fins a 760 € / mes.
· ESO: des 765 euros a l'mes fins 795 € / mes.
· Batxillerat Nacional: 820 euros a l'mes.
· Batxillerat Internacional (DP): 935 euros a l'mes.

2. ST. PETER'S SCHOOL BARCELONA

El St Peter s School és un centre internacional privat per a alumnes des dels 12 mesos fins a la majoria d'edat. El principal pilar d'aquesta escola és el bilingüisme, encara que també aposten pels coneixements científics, tecnològics, humanístics i de comunicació.

TIPUS D'ESCOLA: Privat
PREU: Quant a el preu, el cost de les classes de pre-infantil (entre els 12 mesos i els 2 anys) és de 9.800 euros anuals, preu que es va incrementant fins als 16.950 euros anuals en Batxillerat.

3. ST. PAUL'S SCHOOL COL·LEGI INTERNACIONAL

St Paul 's School és un col·legi trilingüe per a alumnes des dels 3 anys fins a la majoria d'edat fundat l'any 1968 per un grup de mares i pares que perseguien els ideals de llibertat i de respecte; d'universalitat i d'estima per la cultura; de disciplina i de responsabilitat. Escola segueix el currículum de la Generalitat de Catalunya amb especial èmfasi en la llengua anglesa que s'ensenya a través del sistema d'immersió i amb la introducció de l'francès a l'educació secundària. Els alumnes de St Paul 's School tenen diverses oportunitats al llarg del seu procés educatiu per participar en projectes i estades en països de parla anglesa.

TIPUS D'ESCOLA: Privat
PREU: Quant a el preu, el cost de les classes d'infantil (entre els 12 mesos i els 2 anys) és de 9.800 euros anuals, preu que es va incrementant fins als 16.950 euros anuals en Batxillerat.

4. THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA

L'escola d'elit basa la seva educació en el sistema britànic, el que facilita als alumnes la possibilitat d'accedir a les universitats internacionals. El col·legi compta amb el Programa d'Enriquiment Educatiu, que permet als estudiants participar en diferents activitats com tutories, assemblees i associacions escolars.
El col·legi britànic, situat a Castelldefels, compta amb una àmplia oferta d'extraescolars que van des del ballet o la música, fins als esports, la robòtica i els exercicis matemàtics. El col·legi també és conegut per tenir entre els seus alumnes als fills de Leo Messi.

TIPUS D'ESCOLA: Privat
PREU: Els preus de matrícula van des dels 10.450 euros anuals en infantil (3/4 anys) als 14.450 euros anuals que costen els últims cursos previs a la universitat, segons indica el centre d'elit a la seva pàgina web.

5. BENJAMIN FRANKLIN INTERNATIONAL SCHOOL

Ubicat a la part alta de Barcelona, el col·legi Benjamin Franklin International School ofereix un pla d'estudis nord-americà des d'infantil fins a batxillerat i els estudiants de l'ensenyament post obligatori tenen la possibilitat de cursar el Batxillerat Internacional (IB).
La formació de centre és totalment en anglès i compta amb cursos d'idiomes en francès, espanyol i català. L'escola compta amb 699 estudiants de més de 50 nacionalitats diferents i la ràtio és d'un professor per cada sis estudiants.

TIPUS D'ESCOLA: Privat
PREU: Quant als costos, el col·legi barceloní tenen un preu que comença en els 11.000 euros anuals d'infantil fins als 16.830 euros dels últims cursos.