Restaurant fastfood a Les Corts

  • Carrer - Google Maps (1)
  • Carrer - Google Maps (1)
Restaurant fastfood a Les Corts
Ref.: LC02290
location Les Corts
surface 140
euro 1.102.500
Precio m2 7.875€/m2
Rentabilidad anual Renda anual: 50.400 €/any
Rentabilidad Rendibilitat 4,57%
Tipo de contrato per 20 anys
Tipo de licencia Llicència C2
 
Descripció
Local d'obra nova al costat de l'Illa Diagonal que es lliura en brut. Gran façana cantonera a doble nivell. Les dues plantes poden ser comercials. La part d'entrada té façana a el parc que hi ha a la Diagonal entre l'edifici on està H & M i l'Hotel Hilton. Forma quadrada i diàfana.

CONDICIONS
Contracte: 10 + 10 anys.
Lloguer fix: 50.400 € / any.
Característiques de l'lloguer: IPC, IPC + 3% a l'inici de l'any 11.
Carència: 3 mesos d'obres de remodelació.
Garanties: 2 mesos de fiança legal.
Despeses de comunitat i Ibi: a càrrec de l'arrendatari.
Activitat: restauració.
Localització
  • Restaurant fastfood a Les Corts
Residencial
Comercial